Korte Historie van Amersfoort

Over hoe de omgeving van Amersfoort was ten tijde van de prehistorie is niet veel bekend. Er worden maar weinig materialen uit die tijd gevonden. Leusden en de Eem worden het eerst genoemd in de vroege documentatie: 'Oorkonde van 777'. In deze oorkonde schenkt Karel de Grote, zitting houdend te Nijmegen, een aantal landgoederen aan de bisschoppelijke kerk te Utrecht. In deze oorkonde wordt de naam 'Flethite' genoemd, wat later zou veranderen in Flehite.
Het oudste deel van de Amersfoortse binnenstad ligt tussen de hoger gelegen Langestraat, Krommestraat, en 't Havik. In die tijd kwam de stad nog wel eens onder water te staan door overstromingen van de Eem. Waardoor een sluis aan het Spui en de Koppelpoort gebouwd werden. De eerste vermelding van Amersfoort is in 1028. Vanuit Amersfoort werd de Gelderse Vallei ontgonnen, en werd Amersfoort een grensvesting. 1248 Wijding St. Joriskerk. 1259 Stadsrechten. Eerste muur voltooid in Ca. 1300. Tweede muur voltooid Ca. 1450. Al voor 1400 werd de haven van Amersfoort verplaatst van 't Havik naar buiten de stad, net buiten de Koppelpoort. 1579 overgang van Room Catholiek, naar Protestantisme. Vanaf 1615 tabaksteelt rond om Amersfoort. 1661 de Kei wordt de stad binnengehaald.