Stadsmuur

Dit zijn een paar foto's van de restanten van de buitenste  muur. Een stuk van 100 meter is in oude staat teruggebracht. En geven een goed beeld van hoe de stadsmuur er ooit uitzag.

Hoe groter de baksteen des te ouder de muur.

Gerestaureerde stadsmuur.